term paperPod pojmom Tehničkog održavanja objekata podrazumjeva se održavanje funkcionalnosti objekta u punom kapacitetu i potpunoj svrsishodnosti korisniku.

Tehničko održavanje objekta može biti preventivno i korektivno.

Preventivno održavanje objekta je obilazak i pregled objekta u određenim vremenskim intervalima ili u stalnom prisustvu, u zavisnosti od zahtjeva korisnika objekta. Prilikom redovnog pregleda objekta vrši se otklanjanje kvarova manjeg obima, koji se mogu završiti u toku jednog radnog dana.

Korektivno održavanje objekta podrazumjeva interveniciju na zahtjev korisnika ili otklanjanje kvarova većeg obima, uočenih prilikom preventivno obilaska.

 

PREVENTIVNO TEHNIČKO ODRŽAVANJE PODRAZUMJEVA SLIJEDEĆE RADOVE I AKTIVNOSTI:

 

[su_row]
[su_column size="1/3"]

1. VODOINSTALATERSKI RADOVI
pregled i otklanjanje svih vrsta kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži u objektu. [/su_column]
[su_column size="1/3"]

2. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
pregled i otklanjanje svih vrsta kvarova na elektroinstalacijama i završnim elektro tijelima. [/su_column]
[su_column size="1/3"]

3. GRIJANJE I KLIMATIZACIJA
pregled i otklanjanje kvarova na sistemu grijanja i klimatizacije u objektu. [/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size="1/3"]

4. BRAVARSKI RADOVI
pregled i popravka svih kvarova na bravarskim pozicijama (alu, crna i PVC bravarija). [/su_column]
[su_column size="1/3"]

5. STOLARSKI RADOVI
pregled i otklanjanje kvarova na stolariji, kancelarijskom namještaju itd. [/su_column]
[su_column size="1/3"]

6. MOLERSKI RADOVI
pregled i poravka oštećenja na moleraju i na bojenim i lakiranim elementima. [/su_column]
[/su_row]

 

KOREKTIVNO ODRŽAVANJE PODRAZUMJEVA SVE IZ PREVENTIVNOG ODRŽAVANJA U VEĆEM OBIMU, KAO I SLIJEDEĆE RADOVE I AKTIVNOSTI:

 
[su_row]
[su_column size="1/3"]

1. USLUGE PREVOZA
sve vrste prevoza kombi vozilom i kamionom do 3 tone nosivosti, na prostoru Kantona Sarajevo i na prostoru BiH. [/su_column]
[su_column size="1/3"]

2. USLUGE SELIDBE
sve aktivnosti na selidbi; iznošenje i utovar iz stare lokacije, prevoz te istovar i unošenje na novoj lokaciji namještaja, opreme, arhive, spisa itd. [/su_column]
[su_column size="1/3"]

3. USLUGE POMOĆNOG RADNIKA
angažovanje radnika na pomoći oko određenih aktivnosti. [/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size="1/3"]

4. USLUGE VRTLARA
svi radovi u vrtu i bašti vezano za održavanje postora ispred i oko objekta. [/su_column]
[su_column size="1/3"]

5. USLUGE STRUČNOG LICA
savjeti za rješavanje određenih situacija a odnose se na održavanje i funcionisanje objekta. [/su_column]
[su_column size="1/3"]

6. USLUGE ČIŠĆENJA SNIJEGA [/su_column]
[/su_row]

Pored navedenih aktivnosti firma Majordomo doo Sarajevo, izvodi sve vrste Građevinsko-zanatskih radova, kao i pruža domarske usluge sa posebnim zahtjevima.

custom essays service