TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OBJEKATA/PROSTORA

 

Pod pojmom Tehničkog održavanja objekata podrazumjeva se održavanje funkcionalnosti objekta u punom kapacitetu i potpunoj svrsishodnosti korisniku.

Tehničko održavanje objekta može biti preventivno i korektivno.

Preventivno održavanje objekta je obilazak i pregled objekta u određenim vremenskim intervalima ili u stalnom prisustvu, u zavisnosti od zahtjeva korisnika objekta. Prilikom redovnog pregleda objekta vrši se otklanjanje kvarova manjeg obima, koji se mogu završiti u toku jednog radnog dana.

Korektivno održavanje objekta podrazumjeva interveniciju na zahtjev korisnika ili otklanjanje kvarova većeg obima, uočenih prilikom preventivno obilaska.

Preventivno tehničko održavanje podrazumjeva slijedeće radove i aktivnosti;

 1. Vodoinstalaterske radove; pregled i otklanjanje svih vrsta kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži u objektu.
 2. Elektroinstalaterske radove; pregled i otklanjanje svih vrsta kvarova na elektroinstalacijama i završnim elektro tijelima.
 3. Grijanje i klimatizacija; pregled i otklanjanje kvarova na sistemu grijanja i klimatizacije u objektu.
 4. Bravarski radovi; preglde i popravka svih kvarova na bravarskim pozicijama ( alu, crna i PVC bravarija).
 5. Stolarski radovi; pregled i otklanjanje kvarova na stolariji, kancelarijskom namještaju itd.
 6. Molerski radovi; pregled i poravka oštećenja na moleraju i na bojenim i lakiranim elementima.

Korektivno održavanje podrazumjeva sve iz preventivnog održavanja u većem obimu, kao i slijedeće radove i aktivnosti:

 1. Usluge prevoza; sve vrste prevoza kombi vozilom i kamionom do 3 tone nosivosti, na prostoru Kantona Sarajevo i na  prostoru BiH.
 2. Usluge preseljenja-selidbe; sve aktivnosti na selidbi; iznošenje i utovar iz stare lokacije, prevoz  te istovar i unošenje na novoj lokaciji namještaja, opreme, arhive, spisa itd.
 3. Usluge pomoćnog radnika; angažovanje radnika na pomoći oko određenih aktivnosti.
 4. Usluge vrtlara; svi radovi u vrtu i bašti vezano za održavanje postora ispred i oko objekta.
 5. Usluge stručnog lica: savjeti za rješavanje određenih situacija a odnose se na održavanje i funcionisanje objekta.
 6. Usluge čišćenja snijega.

Pored navedenih aktivnosti firma Majordomo doo Sarajevo, izvodi sve vrste Građevinsko-zanatskih radova, kao i pruža domarske usluge sa posebnim zahtjevima.