Firma Majordomo doo je u dosadašnjem periodu postojanja i rada ostvarila saradnju, putem direktnog sporazuma i putem tendera, na uslugama čišćenja i tehničkog tekućeg održavanja objekata, sa slijedećim komitentima:

 1. Ured visokog predstavnika, Sarajevo
 2. USAID BiH
 3. SPARKASSE Banka d.d. Sarajevo
 4. ProCredit Bank dd Sarajevo
 5. Općinski sud u Sarajevu
 6. Općina Novo Sarajevo
 7. Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH
 8. J.P. „Ceste Federacije Bosne i Hercegovine“ d.o.o.
 9. JP «Autoceste FBiH» d.o.o. 
 10. Enco d.o.o. Sarajevo
 11. SBERBANK BH d.d. Sarajevo
 12. Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
 13. Delegacija Evropske Unije u BiH
 14. European Union Special Representative (EUSR)
 15. Regionalno vijeće za suradnju/Regional Cooperation Council
 16. Američka ambasada u BiH
 17. British Council /Britanski savjet BiH
 18. Ambasada Ujedinjenog Kraljevstva i Sjeverne Irske u BiH
 19. INTERMERKUR Nova d.o.o.
 20. INTERACTIVE d.o.o. Laktaši, PJ OVIESSE Sarajevo
 21. KPMG d.o.o
 22. Nokia Siemens Networks doo
 23. Roche doo Roche Ltd
 24. Sara kompani doo
 25. Strabag doo
 26. Trgometal doo
 27. JP Međunarodni aerodrom Sarajevo doo,

kao i sa još, ne manje bitnih, pravnih subjekata i fizičkih lica.