Naziv firme:
MAJORDOMO D.O.O. Sarajevo
Adresa:
Milinkladska 31, 71000 Sarajevo
Kanton Sarajevo
Federacija BiH
Bosna i Hercegovina
ID broj: 4200971910007 (kopiju skinuti ovdje)
PDV broj: 200971910007 (kopiju skinuti ovdje)
Registarski broj: 65-01-0805-09
Poreski broj: 01704437
Telefoni:
+387 33 714 585 (centrala)
+387 33 712 820 (finansije)
Telefax:
+387 33 714 586
GSM:
+387 61 130 719 (direktor)
+387 61 543 101 (tehnički direktor)
+387 62 205 020 (Tehničko održavanje)
+387 62 990 835 (Čišćenje)
+387 62 990 833 (Radovi na visini)

e-mail:
[email protected]
[email protected]

web:
majordomo.ba

Transakcijski računi (KM):
3383202266034857, UniCredit Bank d.d. Mostar
1990490006351510, Sparkasse Bank d.d. Sarajevo Transakcijski računi (EUR):
3383204892682434 UniCredit Bank d.d. MostarIBAN BA 393383204892682434 UniCredit Bank d.d. Mostar

swift code: UNCRBA22