Misija
Vizija
Ciljevi


Misija 

 

Svojom ponudom servisnih  usluga, firma Majordomo doo, teži mogućiti klijentima brza rješenja za  sve probleme vezano za funkcionisanje te radno i životno okruženje.

 Uz stručne i motivisane radnike pružiti najbolju uslugu klijentima, uz upotrebu odgovarajućeg profesionalnog alata i opreme i utošak visoko kvalitenog materijala i sredstava. 

Rastom broja klijenata i ugovora i dobrim poslovanjem osigurati dobit za firmu i težiti povećanju iste.

 


Vizija

 

Naša poslovna vizija je da kao pouzdan, odgovoran i dosljedan poslovni partner postanemo respektabilna, po kvaliteti pruženih usluga u okviru naše djelatnosti, i prepoznatljiva firma  sa vodećom pozicijom na tržištu Bosne i Hercegovine.

Da budemo sinonim za kompaniju koja stalno postavlja više standarde kako u oblasti poslovanja, trgovine i investicija, tako i u oblasti življenja i koja, ne samo da uvodi nove navike i trendove, nego ih i predviđa i kreira.

Stvaranje brenda «Majordomo» kao kvalitete pruženih usluga koja će biti prepoznatljiva na tržištu.

 


Ciljevi

 

Ciljevi, koje firma Majordomo doo sebi postavlja, su:

-          Zadovoljstvo kupca kvalitetom pruženih usluga;

-          Dugotrajno povjerenje naših kupaca;

-          Konkurentne tržišne cijene.

Naše ciljeve nastojimo postići na slijedeće načine:

-          Trajnim opredjeljenjem manadžmenta za kvalitet i stalna poboljšanja sistema upravljanja kvalitetom (SUK) u skladu sa ISO 9001:2008.

-          Procesnim i sistemskim pristupom u planiranju poslovanja Društva;

-          Aktivnim uključivanjem svih zaposlenih u sistem upravljanja kvaliteta;

-          Provođenjem redovnih audita, nadziranjem performansi procesa i proizvoda, analizom podataka i poduzimanjem sistemskih mjera u cilju poboljšanja;

-          Individualnim pristupom pri kreiranju usluga čišćenja i održavanja kako bi se zadovoljile standardne norme čišćenja i održavanja i svi zahtjevi kupca–bilo da su navedeni ili ne;

-          Građenjem prtnerskih odnosa sa kupcima i dobavljačima;

-          Stvaranjem radne sredine koja postiče povjerenje, poštovanje i timski rad;

-          Stalnom edukacijom osoblja na svim nivoima kako bi se dobilo dobro obučeno, pouzdano i motivirano osoblje koje dijeli predanost ne samo sa firmom, nego su predani i                            radnom mjestu na koje su raspoređeni;

-          Uvođenjem novih vrsta usluga prateći i primjenjujući nove metode  tehnologije rada;

-          Trajnim opredjeljenjem za upotrebu sredstava, pribora i opreme u skladu sa propisima i normama o zaštiti okoliša i ekologije;

-          Zaštita i osiguranje imovine našeg Društva i korisnika naših usluga u slučaju učinjene štete ( uništenje, oštećenje i nestanak stvari) nastale iz redovne djelatnosti čišćenja i                          održavanja objekata, kroz dodatne neobavezne vidove osiguranja.