teh_001

Tehničko održavanje objekata/prostora

Pod pojmom Tehničkog održavanja objekata podrazumjeva se održavanje funkcionalnosti objekta u punom kapacitetu i potpunoj svrsishodnosti korisniku. Tehničko održavanje objekta može biti preventivno i korektivno. Preventivno održavanje objekta je obilazak i pregled objekta u određenim vremenskim intervalima ili u stalnom…